#EvdeKal! Koronavirüs ile mücadele i?in bir süreli?ine 10:00-17:30 aras? evden ?al???yoruz. Bu a?amada offline toplant? kabul edemiyoruz. Anlay???n?z i?in te?ekkür ediyoruz, daha sa?l?kl? günlerde g?rü?mek üzere.
Online Toplant? Al

Peakment Digital - Kampanya Odakl? Dijital Pazarlama Ajans?

Kampanya Odakl?
Dijital Reklam Ajans?

Marka, ürün, hizmet, lansman veya ?zel günler kapsam?nda
kreatif ve datay? birle?tiren etkile?im ama?l? dijital pazarlama ileti?imi.

HAD? BA?LAYALIM

01 Strateji

Markalar? ba?ar?ya ula?t?racak veriye dayal? dijital pazarlama ??zümleri geli?tirmek i?in farkl? disiplinlerle entegre bir yakla??m benimsiyoruz.

arama motoru optimizasyonu , performans pazarlama , sosyal medya ileti?imi , markal? i?erik pazarlamas? , entegre kampanya üretimi

02 Social

Sosyal mecralar?n dinamiklerinin fark?nday?z. Hedef kitlenize ve mü?teri datan?za y?nelik kampanya odakl? sosyal medya ileti?imini benimsiyoruz.

sosyal medya pazarlamas? , i?erik üretimi , ux design , prodüksiyon ( youtube & instagram ) , mikrosite , mobil app , social monitoring

03 Data - Driven Marketing

Online ve offline mecralardan edindi?iniz do?ru data ile dijital pazarlama ileti?iminizi belirliyoruz. CRM datan?z?n gücünü dijital kanallarda kullan?yoruz.

d?nü?üm optimizasyonu , web analytics , email marketing , web push , recommendation engine , crm entegrasyonu , full-funnel remarketing

BA?ARI H?KAYELER?

ebebek

Türkiye'nin anne-bebek dikeyinde ki en büyük markas?
ebebek i?in 1,5 y?ld?r i?erikler üretiyoruz.

 • 700+ Kategori ve ürün ??eri?i
 • 300+ Ba?l?k ve A??klama
 • 3% Revizyon Talebi Say?s?

iddaa Rakipbul Ligi

iddaa'n?n spor organizasyonu, iddaa Rakipbul Ligi,
Peakment'in SEO'su ile büyüdü.

 • 35% Non-Brand Organik Trafik Art???
 • 15000+ Yeni Hedeflenen Keyword
 • 40% D?nü?üm Art???

Bebek.com

ebebek'in blog projesi Bebek.com
Peakment'in mükemmel i?erikleri ile büyüdü.

 • 300+ Evergreen ??erik
 • 240% Organik Trafik Art???
 • 2140 Bir Sayfada Hedeflenen
  Kelime Say?s?

Sizlerle yüz yüze tan??mak istiyoruz.

ONLINE TOPLANTI
电影天堂-电影天堂网